HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Uitslag loterij

Zaterdag 26 augustus heeft, op de druk bezochte en zeer geslaagde Oogstdag aan de kerkhoekweg in Tinte, de trekking van de loterij voor de Rockanje scholen in Ghana plaats gevonden. Met de door de loterij verworven fondsen kunnen we de 2e school in Mamponteng in Kumasi verder uitbreiden. We krijgen hierbij ondersteuning van de stichting Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt kleinschalige concrete projecten welke worden opgezet samen met de lokale bevolking. Mede dankzij deze ondersteuning is de realisatie van een aantal extra klaslokalen en een keuken weer een stap dichterbij gekomen.



Met medewerking van de burgemeester van Westvoorne, Peter de Jong en onder officieel toezicht van notaris Moerland is de trekking verricht. Dankzij een groot aantal sponsoren waren er 10 prijzen beschikbaar.

Met de prijswinnaars wordt door de stichting Old Tafo persoonlijk contact opgenomen.