HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Over ons

Contact gegevens

Internet adres: http://www.rockanjeschool.com
Naam Stichting: Stichting Old Tafo scholenproject Ghana
2e naam stichting: Rockanjeschool
KvK: 24337710
RSIN nummer: 811135688
Bankrekening Old Tafo: NL47 RABO 0355 7500 07
Adres:
Jacob van Heemskerkstraat 28
postcode: 3223SE
Plaats: Hellevoetsluis
Land: Nederland

 

Bestuurders

Voorzitter: J.Varekamp
Penningmeester: F.A.Engels
Secretaris: S.Varekamp
Algemeen bestuurslid: S. Molenaar
fondsen werving: T. Varekamp
Public relations: F.A.Engels

Doelstelling

Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijk Old Tafo en Mamponteng van de stad Kumasi te Ghana in samenwerking met de Presbyteriaanse kerk aldaar, kinderen in deze wijk de mogelijkheid geven tot het volgen van kleuter, basis en vervolgonderwijs op de Rockanjeschool. Door het volgen van beroepsopleidingen in het Oostvoorne Technisch Jeugdcentrum, de jeugd een kans bieden in de maatschappij te overleven. Tezamen met de Presbyteriaanse kerk en schoolbestuur, door het oprichten van kleine particuliere bedrijfjes, mogelijkheden creëren, om dit scholenproject in Old Tafo, in de toekomst financieel onafhankelijk te maken van Nederland. De samenwerking en vriendschapsband tussen de bevolking ( en de Rockanje school ) van de wijk Old Tafo -Kumasi en de bewoners (en de scholen) van de gemeente Westvoorne en omgeving te bevorderen, door middel van informatie, voorlichting, lessen en correspondentie.

Beleidsplan

De huidige Rockanjeschool is te klein geworden voor zoveel leerlingen (1700) Momenteel zijn we bezig met een tweede school in het nabijgelegen dorpje Mampongteng. We zijn in september 2016 gestart met 2 klassen van de basis school. Maar willen uitbreiden naar een voledige basisschool inclusief keuken waar de leerlingen een maaltijd kunnen nuttigen. Om dit alles te kunnen realiseren zullen we doorgaan met het organiseren van activiteiten.en acties.Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken (creeren van een markt bij de school, een internetcafe, en een guesthouse)

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Activiteiten

In 2018 zijn in Ghana verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

Dit jaar stond de uitbreiding van de Rockanjeschool in Mamponteng centraal. De school heeft dringend meer klaslokalen nodig om verder te kunnen groeien. Hiervoor zijn we onder andere een actie gestart in samenwerking met de Wilde Ganzen. Voor de bouw van extra klaslokalen en een keuken is € 12.000,- nodig. Actie Wilde Ganzen is geslaagd en hebben de benodigde €12.000,- overgemaakt De bouw verliep voorspoedig en de 4 nieuwe klassen waren net voor het nieuwe schooljaar in September gereed.
Een succesvolle Bos & Burchtfair die € 4417,17- opbracht.

Beleidsplan

De huidige Rockanjeschool is te klein geworden voor zoveel leerlingen ( 1700) Momenteel zijn we bezig om een tweede school te bouwen in het nabijgelegen dorpje Mampongteng. We hopen in september 2014 daar te kunnen starten met de pre- en basis school. Om dit alles te kunnen realiseren zullen we nog wel een paar jaartjes door moeten gaan met het organiseren van bovenstaande activiteiten. Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken ( creeren van een markt bij de school, een internetcafe, en een guesthouse)

Financiële rapportage

Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1 Algemene gegevens
1.2 Samenstelling bestuur
1.3 Doel
1.4 Beleidsplan
1.5 ANBI
1.6 Werkwijze
1.7 Beloningsbeleid

Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2018
2. Resultaten
2.1 Publiciteit

Hoofdstuk 3: Financiën
3.1 Uitgangspunten
3.2 Jaarrekening 2018

Voorwoord
Hierbij het jaarverslag 2018 van stichting Old Tafo scholen project Ghana.

Dit jaar stond geheel in het teken van de bouw van 4 nieuwe klassen op de nieuwe Rockanjeschool in Mamonteng. Op de school in Old Tafo kunnen we geen extra leerlingen meer toelaten daarom is snelle uitbreiding van onze school in Mamponteng heel belangrijk.
We zijn heel blij dat we met de hulp van de Wilde Ganzen en alle vrijwilligers die ons daarbij geholpen hebben in september 2018 vier nieuwe klaslokalen in gebruik hebben kunnen nemen.
Namens het bestuur heel veel dank aan iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund. Met dit jaarverslag willen we een goed beeld geven van wat we gerealiseerd hebben. Zie ook alle nieuws items op onze website. Mochten er na het lezen vragen zijn dan beantwoorden we deze graag via: info@rockanjeschool.com

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Algemene gegevens
• Statutaire naam: Stichting Old Tafo scholenproject Ghana
• Ook genoemd: Old Tafo
• 2e naam stichting: Rockanjeschool
• Rechtsvorm: Stichting
• Datum oprichting: 15-07-2002
• KvK nummer: 24337710
• RSIN nummer: 811135688
• Bankrekening: NL47 RABO 0355 7500 07
• Internet adres: http://www.rockanjeschool.com

1.2 Samenstelling bestuur.
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2018 als volgt:

• Voorzitter: J.Varekamp
• Penningmeester: M.A. van de Wijngaart - de Hoop
• Secretaris: M.J.J. Engels- Nieman
• Algemeen bestuurslid: S.Molenaar
• fondsen werving: T. Varekamp
• Public relations: F.A.Engels

1.3 Doel
Stichting Old Tafo scholenproject Ghana stelt zich tot doel een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijk Old Tafo en Mamponteng van de stad Kumasi te Ghana want onze visie is dat een ieder kind heeft recht op onderwijs.

1.4 Beleidsplan

De huidige Rockanjeschool is te klein geworden voor zoveel leerlingen (1700) Momenteel zijn we bezig met een tweede school in het nabijgelegen dorpje Mampongteng. We zijn in september 2016 gestart met 2 klassen van de basis school. Maar willen uitbreiden naar een voledige basisschool inclusief keuken waar de leerlingen een maaltijd kunnen nuttigen. Om dit alles te kunnen realiseren zullen we doorgaan met het organiseren van activiteiten.en acties.Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken (creeren van een markt bij de school, een internetcafe, en een guesthouse)

1.5 ANBI
Stichting Old Tafo scholenproject Ghana is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting.
1.6 Werkwijze
Door bouw en onderhoud van onze scholen en schoolfonds worden de kinderen in staat gesteld onderwijs te ontvangen om hiermee de kans op een betere toekomst te vergroten.

1.7 Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2018

2. Resultaten
In 2018 zijn in Ghana verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

• Dit jaar stond de uitbreiding van de Rockanjeschool in Mamponteng centraal. De school heeft dringend meer klaslokalen nodig om verder te kunnen groeien. Hiervoor zijn we onder andere een actie gestart in samenwerking met de Wilde Ganzen. Voor de bouw van extra klaslokalen en een keuken is € 12.000,- nodig.
• Actie Wilde Ganzen is geslaagd en hebben de benodigde €12.000,- overgemaakt
• De bouw verliep voorspoedig en de 4 nieuwe klassen waren net voor het nieuwe schooljaar in September gereed.
• Een succesvolle Bos & Burchtfair die € 4417,17- opbracht.

2.1 Publiciteit
In 2018 hebben we u op de volgende manieren geïnformeerd:

• Onze website: www.rockanjeschool.com
• We zijn te volgen op Facebook
• De uitgave van een nieuwsbrief
• Visitekaartjes
• Deelname aan de Bos en Burchtfair eind Mei in Oostvoorne.

Hoofdstuk 3: Financiën

3.1 Uitgangspunten

Het streven van de stichting Old Tafo scholenproject Ghana is om met minimale kosten te werken. De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en nemen de gemaakte kosten voor eigen rekening. Kosten zoals bankkosten en webhosting zijn onvermijdelijk. Wij streven om alle giften en donaties te gebruiken aan ons project, de bestuursleden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

3.2 Jaarrekening

In 2018 waren de totale baten € 23.414,12,- Hiervan is €17.250,- (74%) besteed aan ons schoolfonds, school personeel in Ghana en onderhoud aan de school gebouwen.
De kosten van de stichting bestonden uit bankkosten € 127,41 en webhosting €179,08
Dit is slechts 1,3% van de totale baten.
Voor de actie met de Wilde Ganzen is € 6909,23 (29,5%) besteed van de totale baten.
€ 1090,77 van de opbrengst van de B&B fair is direct naar de naar de wilde Ganzen gegaan. Totaal bedrag voor Wilde Ganzen actie is € 8000,- De wilde Ganzen heeft dit bedrag vermeerderd naar € 12000,- wat nodig was om de uitbreiding van de klaslokalen te realiseren. Dit bedrag is door de Wilde Ganzen in stappen naar de Ghanese rekening overgemaakt.
De totale lasten in 2018 zijn € 25.872,72 en aangevuld met de reserves
De Liquide middelen op 31-12-2018 zijn €1786,73

Zie ook tabelInhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Algemeen
1.1 Algemene gegevens
1.2 Samenstelling bestuur
1.3 Doel
1.4 Beleidsplan
1.5 ANBI
1.6 Werkwijze
1.7 Beloningsbeleid

Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2019
2. Resultaten
2.1 Publiciteit

Hoofdstuk 3: Financiën
3.1 Uitgangspunten
3.2 Jaarrekening 2019

Voorwoord
Hierbij het jaarverslag 2019 van stichting Old Tafo scholen project Ghana.

Dit jaar stond vooral in het teken van onderhoud aan de gebouwen van de Rockanjeschool. De belangrijkste zaken waren reparaties aan deuren, ramen en schoolmeubilair en daarnaast veel schilderwerk in en om de school. Op de school in Old Tafo kunnen we geen extra leerlingen meer toelaten daarom is snelle uitbreiding van onze school in Mamponteng heel belangrijk. Het streven is om extra 3 klaslokalen te bouwen, hiervoor hebben we een begroting laten maken en hopen in 2020 te kunnen starten.
Namens het bestuur heel veel dank aan iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund. Met dit jaarverslag willen we een goed beeld geven van wat we gerealiseerd hebben. Zie ook alle nieuws items op onze website. Mochten er na het lezen vragen zijn dan beantwoorden we deze graag via: info@rockanjeschool.com

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Algemene gegevens
 Statutaire naam: Stichting Old Tafo scholenproject Ghana
 Ook genoemd: Old Tafo
 2e naam stichting: Rockanjeschool
 Rechtsvorm: Stichting
 Datum oprichting: 15-07-2002
 KvK nummer: 24337710
 RSIN nummer: 811135688
 Bankrekening: NL47 RABO 0355 7500 07
 Internet adres: http://www.rockanjeschool.com

1.2 Samenstelling bestuur.
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2019 als volgt:

 Voorzitter: J.Varekamp
 Penningmeester: M.A. van de Wijngaart - de Hoop
 Secretaris: M.J.J. Engels- Nieman
 Algemeen bestuurslid: S.Molenaar
 fondsen werving: T. Varekamp
 Public relations: F.A.Engels

1.3 Doel
Stichting Old Tafo scholenproject Ghana stelt zich tot doel een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijk Old Tafo en Mamponteng van de stad Kumasi te Ghana want onze visie is dat een ieder kind heeft recht op onderwijs.

1.4 Beleidsplan
De huidige Rockanjeschool is te klein geworden voor zoveel leerlingen (1800) Momenteel zijn we bezig met een tweede school in het nabijgelegen dorpje Mampongteng. We zijn in september 2016 gestart met 2 klassen van de basis school. Maar willen uitbreiden naar een voledige basisschool inclusief keuken waar de leerlingen een maaltijd kunnen nuttigen. Om dit alles te kunnen realiseren zullen we doorgaan met het organiseren van activiteiten.en acties.Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken (creeren van een markt bij de school, een internetcafe, en een guesthouse)

1.5 ANBI Stichting Old Tafo scholenproject Ghana is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting.

1.6 Werkwijze
Door bouw en onderhoud van onze scholen en schoolfonds worden de kinderen in staat gesteld onderwijs te ontvangen om hiermee de kans op een betere toekomst te vergroten.

1.7 Beloningsbeleid
De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2019

2. Resultaten
In 2019 zijn in Ghana verschillende projecten uitgevoerd en afgerond. Hieronder een samenvatting van de resultaten.

• Dit jaar stond het onderhoud aan de gebouwen en de uitbreiding van de Rockanjeschool in Mamponteng centraal. De school heeft dringend meer klaslokalen nodig om verder te kunnen groeien.
• Gulle gift van €1280,- ontvangen van toneelvereniging ICC Tinte.
• Een succesvolle Bos & Burchtfair die € 4667,60- opbracht.

2.1 Publiciteit

In 2018 hebben we u op de volgende manieren geïnformeerd:

• Onze website: www.rockanjeschool.com
• We zijn te volgen op Facebook
• De uitgave van een nieuwsbrief
• Visitekaartjes
• Deelname aan de Bos en Burchtfair eind Mei in Oostvoorne.

Hoofdstuk 3: Financiën

3.1 Uitgangspunten

Het streven van de stichting Old Tafo scholenproject Ghana is om met minimale kosten te werken. De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis en nemen de gemaakte kosten voor eigen rekening. Kosten zoals bankkosten en webhosting zijn onvermijdelijk. Wij streven om alle giften en donaties te gebruiken aan ons project, de bestuursleden ontvangen hiervoor geen vergoeding.

3.2 Jaarrekening

In 2019 waren de totale baten € 19.712,37,- Hiervan is €12.750,- (64%) besteed aan ons schoolfonds, school personeel in Ghana en onderhoud aan de school gebouwen.
De kosten van de stichting bestonden uit bankkosten € 181,98,- en webhosting €187,55,-
Dit is 1,8% van de totale baten.
De totale lasten in 2019 zijn € 20.141,90,-
De Liquide middelen op 31-12-2019 zijn €8.319,57,-

Zie ook tabel.

Baten 2017 2018 2019
Giften, schenkingen, donaties en contributies 18.816,13 23.414,12 19.712,37
Overige acties 13.625,25 12.000 5947,60
Subsidies overheden 500 500 500
Som der baten 32.941,38 35.914,12 26.159.97
Lasten      
Totaal besteed doelstelling 31.259,04
25.566,23 19.712,37
Kosten fondsen werving 98 0 0
Kosten beheer en administratie 645,5 306,49 369,53
Som der lasten 22.0102,54 25.872,72 20.081,90
       
Liquide middelen 3938,84 1.786,73 8.319,57
Totaal activa 3938,84 1.786,73 8.319,57
Passiva 3938,84 1.786,73 8.319,57
Reserves en fondsen 3938,84 1.786,73 8.319,57
Totaal passiva 3938,84 1.786,73 8.319,57

Zoeken

Highlights